O datech

Informace o jednotlivých mokřadech a jejich lokalizaci pocházejí z publikace Mokřady České republiky (1999). Tyto údaje se neustále aktualizují.

Kromě základních údajů a stručné charakteristiky u jednotlivých mokřadů najdete i seznamy přírodních biotopů a druhových nálezů.

Přírodní biotopy

Na kartách jednotlivých mokřadů lze nalézt seznam přírodních biotopů, které se nacházejí na jejich území. Zdrojem dat je mapování biotopů v ČR a jeho aktualizace.

V záložce Přírodní biotopy se zobrazuje kód a název přírodního biotopu, kód a název přírodního stanoviště (podle Katalogu biotopů České republiky), rozloha biotopu, relativní rozloha ve vztahu k rozloze mokřadu a kvalita biotopu (1-4, kde 1 je nejkvalitnější).

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Na kartách jednotlivých mokřadů lze nalézt seznam druhů, které se nacházejí na jejich území a byly zaznamenány do Nálezové databáze ochrany přírody.

V záložce Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody se zobrazuje kategorie, do které zaznamenaný druh náleží, jeho latinský a český název. Dále je zde možné zjistit, zda je daný druh ohrožený nebo invazivní a zobrazuje se také rok posledního záznamu druhu do Nálezové databáze AOPK ČR.