Databáze mokřadů

Databáze mokřadů vznikla v rámci projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky v roce 2016. V současné době obsahuje databáze 2073 mokřadů.

Tato databáze umožňuje on-line přístup k informacím o ramsarských mokřadech v České republice a o mokřadech nadregionální, regionální a lokální významnosti.

Přehled mokřadů České republiky byl publikován již v roce 1999 v knize Mokřady České republiky.  Tento přehled poskytuje informace o významu mokřadů, jejich rozloze a o významných rostlinných a živočišných druzích, které jsou na mokřadech závislé. Kromě toho obsahuje informace o sociálních a kulturních hodnotách mokřadů a ekosystémových službách, které mokřady poskytují. Na základě této publikace vznikla Databáze mokřadů ČR, která navíc obsahuje mapové zákresy jednotlivých mokřadů.

Kritéria pro výběr mokřadů mezinárodního významu

Kategorie pro členění mokřadů České republiky