Mokřady mezinárodního významu v České republice

Jako jednu ze základních povinností ukládá Ramsarská úmluva účastnickým státům vybrat na svém území minimálně jeden mokřad, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu.  Účastnický stát se tím zároveň zavazuje, že mokřadům zapsaným do seznamu bude věnovat zvýšenou péči a ochranu. Česká republika zařadila do seznamu Ramsarské úmluvy celkem 14 lokalit:

Ochrana lokalit je zajištěna formou národního parku (RS01, RS07), CHKO (RS02, RS05, RS06, RS08, RS10, RS11, RS13, RS14) nebo národních přírodních rezervací (RS03, RS04, RS09). Většina mokřadních lokalit na území CHKO je navíc chráněna statutem rezervací.