Smraďoch

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

RS14.04
Lokalizace: 50.013562N 12.718886E
Rozloha: 9,954 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 774 - 790 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní rašeliniště s několika minerálními prameny a vývěry plynného CO2, který probublává vodou jezírek.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,239 ha 2,41 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7,427 ha 74,62 1,62
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,949 ha 19,58 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,098 ha 0,98 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,081 ha 0,81 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.