Rybí loučky

Horní Jizera

RS13.04
Lokalizace: 50.846999N 15.341876E
Rozloha: 44,125 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 832 - 900 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik menších živých rašelinišť s porosty kleče, které přecházejí v rašelinné a podmáčené smrčiny. Starší porosty odumřelé vlivem imisí i vysoké hladiny podzemní vody. Rašelinná rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Cardamino-Montion, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9,197 ha 20,84 2,72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,142 ha 0,32 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,727 ha 12,98 1,14
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 16,358 ha 37,07 1,73

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthophagus alpestris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Solenostoma confertissimum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Sericus subaeneus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.