Rašeliniště Jizerky

Horní Jizera

RS13.02
Lokalizace: 50.828895N 15.324174E
Rozloha: 187,269 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 864 - 925 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pánev říčky Jizerky a jejích přítoků s komplexem vrchovišť s jezírky, porostů kleče a podmáčených smrčin. Kolem meandrujícího toku Jizerky jsou vytvořeny štěrkopískové náplavy. Safírový potok je mineralogické naleziště evropského významu. Společenstva tříd Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,328 ha 0,17 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9,282 ha 4,96 3,29
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,861 ha 0,46 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 7,240 ha 3,87 1,21
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,987 ha 2,66 1,37
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,201 ha 0,11 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 23,727 ha 12,67 1,75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15,201 ha 8,12 1,34
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 50,128 ha 26,77 2,11
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,675 ha 0,36 1,4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19,170 ha 10,24 1,04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Betula pubescens subsp. carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Juniperus communis var. saxatilis jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 78

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.