U jezera (Rašeliniště u jezera, Cínovecké rašeliniště, Rašeliniště na Cínovci)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.22
Lokalizace: 50.716733N 13.738201E
Rozloha: 228,741 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 788 - 891 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanický a entomologický význam

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 8,495 ha 3,71 2,92
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,440 ha 0,19 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14,375 ha 6,28 3,1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28,895 ha 12,63 2,75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 74,310 ha 32,49 3,99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,776 ha 0,34 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19,720 ha 8,62 1,17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.