Macecha (Spittelwiese)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.13
Lokalizace: 50.393919N 12.994989E
Rozloha: 127,584 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 1000 - 1117 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýše položené svahové rašeliniště na okrese Chomutov. Leží na JZ, J a JV svahu Macechy (1113 m). Tvoří ho komplex několika typů biotopu. Na západním okraji lokality je rozvodnicové vrchoviště s klečovým porostem. Na vrchoviště navazuje východním směrem rozsáhlé prameniště (Černý potok, Bílá voda).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,223 ha 0,17 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 43,494 ha 34,09 3,21
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,611 ha 0,48 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,338 ha 1,05 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 46,847 ha 36,72 3,24
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,000 ha 5,49 1,28
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 15,634 ha 12,25 3,36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,087 ha 1,64 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 9,525 ha 7,47 2,77
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,394 ha 0,31 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Liotrichus affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Furcula bifida hranostajník osikový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Notodonta tritophus hřbetozubec topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.