Jelení rašeliniště (Blauhutheide, Grosse Heide, Boleboř)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.11
Lokalizace: 50.559952N 13.386869E
Rozloha: 72,541 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 832 - 859 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Klečový porost a zbytky smrčiny, mnoho vodních ploch různých typů. Leží V silnice Boleboř – Kalek.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,254 ha 1,73 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,424 ha 0,58 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,259 ha 0,36 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6,033 ha 8,32 1,75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9,342 ha 12,88 2,5
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,480 ha 2,04 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 20,054 ha 27,65 1,72
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1,037 ha 1,43 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 3,933 ha 5,42 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,408 ha 0,56 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.