Polské rašeliniště (Polackenheide, Hora Sv. Šebestiana III.)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.08
Lokalizace: 50.530622N 13.245008E
Rozloha: 225,307 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 800 - 820 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z nejméně narušených krušnohorských vrchovišť, S od Hory Sv. Šebestiána. Porost z 80% kleč, okraje smrčina, místy loučky, hojné jsou různé typy stojatých vod, na okrajích dva rašelinišťní rybníčky s charakteristickou faunou vodních brouků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19,063 ha 8,46 2,33
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,010 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1,244 ha 0,55 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,003 ha -- 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2,691 ha 1,19 1,35
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,778 ha 0,35 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 34,488 ha 15,31 2,04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,709 ha 2,53 2,02
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 32,790 ha 14,55 1,86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,131 ha 0,06 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,979 ha 0,43 1,24
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 77,750 ha 34,51 1,99

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.