Na loučkách (Výsluní, Brückenwiesenmoor, Kieferheide, Keifernheide,Torfheide)

Krušnohorská rašeliniště

RS12.07
Lokalizace: 50.479072N 13.224273E
Rozloha: 39,827 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP, PR
Nadmořská výška: 759 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vrchoviště o celkové rozloze 60,9 ha, PR zaujímá pouze jeho nejméně narušenou část. V jižní okrajové části (mino PR) je zvodnělé staré doloviště s významnou rašeliništní faunou, která je přítomna i v zarůstajících odvodňovacích kanálech.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 2,751 ha 6,91 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,799 ha 14,56 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12,400 ha 31,14 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,375 ha 3,45 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.