Grinšovy rybníčky u Bílovky

Poodří

RS06.08
Lokalizace: 49.737408N 18.112183E
Rozloha: 358,777 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 225 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,130 ha 5,05 1,88
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,035 ha 0,01 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,003 ha -- 1
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Amara chaudoiri incognita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Trachys scrobiculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Sibinia pyrrhodactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Scaphisoma subalpinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Manda mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Longitarsus holsaticus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Longitarsus callidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Omiamima mollina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ischnopoda atra -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Carpelimus lindrothi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 176

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.