Černý les a Valcha

Poodří

RS06.06
Lokalizace: 49.655544N 17.96513E
Rozloha: 333,789 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 241 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Do území spadá nejsevernější část nadregionálního biokoridoru Poodří-jih. Nejširší část nivy řeky v CHKO s mohutnou vnitrozemskou deltou na obou březích Odry. Jedno z nejbohatších území rozmnožování žábronožky sněžní i obojživelníků. Částečné poškození pravého břehu daňčí oborou - požadavek na zrušení. Součástí území je i návrh PR Oderské louky – Panský les.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,252 ha 4,27 3,98
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,072 ha 0,02 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3,362 ha 1,01 2,3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,650 ha 8,88 2,45
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,225 ha 0,07 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,024 ha 0,31 1
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.