Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Lokalizace: 49.654365N 17.237818E
Rozloha: 126,386 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 220 - 221 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cornus sanguinea subsp. hungarica svída krvavá uherská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Cornus sericea svída výběžkatá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ptáci Panurus biarmicus sýkořice vousatá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Erigeron annuus turan roční -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
První 8 9 10 11 12 13 14 Poslední Zobrazeno: 150 - 165 z 200

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.