Břehyňský rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.02
Lokalizace: 50.578217N 14.716781E
Rozloha: 562,140 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 272 - 322 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,106 ha 1,98 2,37
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,151 ha 0,03 2
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0,065 ha 0,01 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 32,399 ha 5,76 3,63
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4,291 ha 0,76 2,1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,352 ha 0,06 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 79,246 ha 14,1 1,67
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,316 ha 0,06 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,114 ha 0,38 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,169 ha 0,03 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22,016 ha 3,92 1,54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,107 ha 0,02 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,310 ha 1,12 1,83
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,876 ha 0,33 1,12
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 131,807 ha 23,45 2,55
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cardiophorus ebeninus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Brouci Chaetocnema procerula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Epierus comptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Donacia impressa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Corticeus bicoloroides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Donacia brevicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 177

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.