Ruda u Kojákovic

Třeboňské rybníky

RS02.10
Lokalizace: 48.946823N 14.771076E
Rozloha: 104,556 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 447 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rozsáhlým litorálem a minerotrofním rašeliništěm v jihozápadní výtopě, nesouvislé rákosiny as. Phragmitetum communis, převažují porosty as. Glycerietum maximae. Rozsáhlé porosty vysokých ostřic (as. Caricetum gracilis), vně navazují vlhké louky sv. Molinion. Význačně vyvinutá společenstva obnaženého dna.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,075 ha 0,07 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,398 ha 2,29 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,162 ha 0,15 2,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,603 ha 2,49 1,64
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,526 ha 6,24 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,949 ha 2,82 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,036 ha 0,03 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,791 ha 9,36 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,507 ha 0,49 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,489 ha 0,47 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Clytus tropicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cyrtanaspis phalerata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2021
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.