Káňov

Třeboňské rybníky

RS02.03
Lokalizace: 49.036342N 14.740154E
Rozloha: 164,837 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO
Nadmořská výška: 428 - 439 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s členitými břehy, ostrovy, rozsáhlými litorálními porosty a rákosinami. Významné hnízdiště vodních ptáků. Jsou zde zachovány neporušené nejrůznější hydrosérie vodních a mokřadních rostlinných společenstev, neovlivněné dosud vyhrnováním. Rovněž krajinářsky mimořádně cenná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,020 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,468 ha 0,28 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,076 ha 0,05 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8,963 ha 5,44 1,9
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,987 ha 2,42 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,318 ha 2,62 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,113 ha 0,07 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,538 ha 1,54 2,14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,201 ha 0,12 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2016
Ptáci Anser erythropus husa malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.