Jezerní luh

Šumavská rašeliniště

RS01.18
Lokalizace: 48.790714N 13.874327E
Rozloha: 28,211 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 900 - 933 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava tří menších lesních rašelinišť v prameništní kotlině pod úpatím glaciální morény Plešného jezera. Komplex porostů Pinus x pseudopumilio a rašelinných a podmáčených smrčin (Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), laggová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,012 ha 0,04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21,964 ha 77,86 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5,448 ha 19,31 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,690 ha 2,44 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Peltis grossa kornatec velký -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.