Velká niva

Šumavská rašeliniště

RS01.15
Lokalizace: 48.919401N 13.82511E
Rozloha: 144,356 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 748 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16,302 ha 11,29 1,99
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,105 ha 0,07 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16,961 ha 11,75 2,97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19,239 ha 13,33 2,5
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77,164 ha 53,45 1,97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,070 ha 0,05 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,291 ha 0,89 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Japewia subaurifera -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecanora cadubriae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Loxospora elatina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lopadium disciforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea turgidula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lecidea leprarioides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lecanora symmicta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora subintricata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora sarcopidoides -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 161

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.