Buková slať – Tokaniště

Šumavská rašeliniště

RS01.09
Lokalizace: 48.959795N 13.633741E
Rozloha: 135,951 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 978 - 1024 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné oblasti Malé Vltavy. Vrchovištní klečové porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, podmáčené smrčiny as. Mastigobryo-Piceetum, luční porosty sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Violion caninae, Calthion. Vlastní Buková slať v minulosti narušená těžbou rašeliny, následné obnovení rašelinotvorných procesů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 10,440 ha 7,68 1,81
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,315 ha 0,23 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 13,280 ha 9,77 1,94
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,073 ha 0,79 1,01
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 15,052 ha 11,07 2,38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11,402 ha 8,39 3,03
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,746 ha 8,64 1,81
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,835 ha 0,61 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 23,008 ha 16,92 2,48
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,466 ha 0,34 1,06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,045 ha 0,77 3,73
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 31,587 ha 23,23 1,05

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus uncinata subsp. uliginosa borovice zobanitá blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Betula pubescens subsp. carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Pilosella lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.