Žďárecká slať

Šumavská rašeliniště

RS01.08
Lokalizace: 48.941998N 13.638944E
Rozloha: 69,237 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 980 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské vrchoviště se souvislými “klečovými“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugo) s přechody k podmáčeným rašelinným smrčinám na okrajích. V laggu a podél potoka v západní části ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, ve šlencích Leuco-Scheuchzerion. Směrem na jih a jihozápad navazují cenné rozsáhlé rašelinné louky (Caricion fuscae) a nevyužívané pastviny (Polygono-Trisetion, Violion caninae).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2,380 ha 3,44 1,39
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,827 ha 4,08 1,5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,241 ha 6,13 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3,441 ha 4,97 1,23
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2,445 ha 3,53 2,37
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14,480 ha 20,91 2,7
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,983 ha 17,31 1,35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5,927 ha 8,56 2,53
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2,342 ha 3,38 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,059 ha 0,09 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 15,586 ha 22,51 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus spinoletta linduška horská Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.