Černohorská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.04
Lokalizace: 48.993542N 13.534687E
Rozloha: 333,830 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1099 - 1216 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské rozvodnicové “klečové“ vrchoviště (rozvodí Vydry a Vltavy) s porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo, v laggu a šlencích společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion a Sphagno-Caricion canescentis, navazují laggové podmáčené smrčiny Mastigobryo-Piceetum.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 83,735 ha 25,08 2,68
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,020 ha 0,01 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,889 ha 0,27 1,18
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 117,635 ha 35,24 1,93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,403 ha 1,62 1,65
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 87,526 ha 26,22 1,3
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,002 ha -- 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 10,696 ha 3,2 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2019
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.