Račné

R.VS.02
Lokalizace: 49.20635N 18.029209E
Rozloha: 8,853 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nadmořská výška: 550 - 654 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahové prameniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,090 ha 1,01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,678 ha 7,66 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2,263 ha 25,57 1,94
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,191 ha 2,15 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,568 ha 6,42 1,01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,169 ha 1,91 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,281 ha 3,18 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.