Choryňské rybníky

R.VS.01
Lokalizace: 49.519078N 17.907391E
Rozloha: 138,630 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 273 - 286 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava tří rybníků (celkem 48,5 ha) s mokřadem pod hrází Velkého rybníka (21 ha, PR). Rybníky jsou intenzivní s ojedinělými ostrůvky vzniklými po vyhrnutí bahna. Mokřad pod hrází rybníka je tvořen mozaikou porostů rákosu, orobince a ostřic s porosty dřevin (keřové vrby, olšiny) a s vlhkými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,205 ha 0,15 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,936 ha 0,68 2,21
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,205 ha 0,15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,618 ha 1,89 2,08
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,099 ha 6,56 2,28
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,873 ha 6,4 2,76
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22,110 ha 15,95 2,42
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,719 ha 1,96 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,679 ha 0,49 2,7
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,027 ha 0,02 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 18,362 ha 13,25 1,5
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,044 ha 5,08 2,18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cryptocephalus janthinus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Agrilus cuprescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Dibolia foersteri -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 121

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.