Babinské louky

R.UL.01
Lokalizace: 50.597413N 14.130316E
Rozloha: 89,241 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 536 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podhorské louky ve vojenském prostoru s bohatou populací zvonovce liliolistého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15,914 ha 17,83 2,02
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,750 ha 1,96 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14,846 ha 16,64 1,96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,690 ha 4,13 1,68
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,195 ha 0,22 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,532 ha 0,6 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,043 ha 5,65 2,09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,500 ha 0,56 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 7,305 ha 8,19 1,58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9,065 ha 10,16 1,37
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,286 ha 0,32 3,66
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5,385 ha 6,03 2,39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,960 ha 7,8 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,875 ha 0,98 3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,012 ha 0,01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 100

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.