Včelín (Hluboček)

R.UH.02
Lokalizace: 48.943849N 17.888726E
Rozloha: 2,847 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 350 - 430 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřadní louka, vzácné společenstvo Scirpo-Cirsietum cani v nivě potůčku (pěkné společenstvo v jinak zemědělské krajině).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,024 ha 35,95 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,408 ha 14,32 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.