Rákosiny u Pilníkova

R.TU.02
Lokalizace: 50.537955N 15.84061E
Rozloha: 101,085 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Nadmořská výška: 365 - 403 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Starobuckého potoka mezi Dolními Starými Buky a Pilníkovem. Rákosiny, křoviny a mokré louky, významná ornitologická lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,146 ha 1,13 3,47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,277 ha 0,27 3,71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,706 ha 6,63 2,97
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,732 ha 3,69 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,642 ha 1,62 1,35
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,269 ha 0,27 3,52
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2,675 ha 2,65 2,75
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,094 ha 15,92 1,47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,354 ha 2,33 2,71
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,860 ha 0,85 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 26,662 ha 26,38 2,54
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,234 ha 0,23 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,340 ha 0,34 1,82
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,318 ha 5,26 2,31
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,567 ha 2,54 2,69
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.