Opatovské zákopy

R.TR.04
Lokalizace: 49.197356N 15.644224E
Rozloha: 30,586 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 635 - 649 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné louky a prameniště s významnou květenou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,595 ha 1,94 1,65
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2,407 ha 7,87 1,8
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,232 ha 7,3 1,51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,403 ha 1,32 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,081 ha 6,8 1,93
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,266 ha 0,87 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Blanokřídlí Microdynerus exilis hrnčířka větší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Phymatopus hecta hrotnokřídlec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 62

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.