Křížový kámen

R.TC.10
Lokalizace: 49.74989N 12.408809E
Rozloha: 24,346 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 800 - 842 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podmáčená smrčina na rašelině, 9 km Z obce Lesná.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,644 ha 19,07 1,95
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,026 ha 0,11 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11,119 ha 45,67 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Phaeophyscia endophoenicea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Pertusaria amara -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Parmelia submontana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Ochrolechia androgyna -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lopadium disciforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Jamesiella anastomosans -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Chaenotheca chlorella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Chaenotheca brachypoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Hypotrachyna revoluta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.