Jezírka u Rozvadova

R.TC.05
Lokalizace: 49.624037N 12.542742E
Rozloha: 41,384 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 482 - 503 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalitu tvoří smrkový lesní porost s třemi rašelinnými jezírky, z nichž největší má rozlohu asi 3 ha. Okraje jezírek jsou lemovány souvislým kobercem rašeliníku, zabíhajícím nepravidelně jazykovitě do tůní. Na něm je vytvořeno zajímavé rostlinné společenstvo fytocenologicky patřící do svazu Sphagnion medii.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,031 ha 0,07 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 28,045 ha 67,77 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,496 ha 1,2 1,56
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,329 ha 0,8 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,950 ha 11,96 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Usnea dasopoga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Usnea barbata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Ochrolechia microstictoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Jamesiella anastomosans -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.