U rybníčků

R.TC.04
Lokalizace: 49.866014N 12.880544E
Rozloha: 12,586 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 588 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zamokřené, silně zrašelinělé ostřicové louky prameništního charakteru.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,275 ha 2,19 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,594 ha 20,61 2,08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,096 ha 0,76 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,106 ha 8,79 2,22
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,395 ha 3,13 2,14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,857 ha 22,7 3,24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.