Podkovák

R.TC.02
Lokalizace: 49.736509N 12.522876E
Rozloha: 26,657 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 684 - 709 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní rašeliniště se souvislým porostem borovice blatky. Má význam jako doklad charakteru rašelinišť Českého lesa. Leží v mělké miskovité sníženině, která umožnila zadržení vody a vznik rašeliniště. Obklopena je běžnými hospodářskými lesy. Na jižní straně jsou to porosty smrkové, na severní straně borové. Vlastní rašeliniště je porostlé několik metrů vysokým řidším porostem borovice blatky s bohatým bylinným podrostem. Středem PR prochází cesta dělící území na východní a západní polovinu. V nejzazším cípu východní poloviny a v jižní části západní poloviny dochází ve větší míře k zmlazování smrků, které mnohde již dorostly stejné výše jako blatka. Porost zde proto tvoří nepropustné houštiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 3,963 ha 14,87 1,33
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 17,386 ha 65,22 1,2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Parmeliopsis hyperopta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Ochrolechia microstictoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Jamesiella anastomosans -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Icmadophila ericetorum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.