Pískovna u Vlkova

R.TA.03
Lokalizace: 49.171023N 14.715036E
Rozloha: 0,889 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 414 - 416 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Cenné podmáčené úseky nad V břehem pískovny S od obce Vlkov.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,255 ha 28,66 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,033 ha 3,66 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Illecebrum verticillatum nehtovec přeslenitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.