Rybník Dřemliny

R.ST.07
Lokalizace: 49.143504N 14.208206E
Rozloha: 86,905 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 394 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s přilehlými podmáčenými loukami. Rybník má doposud zachovány zbytky litorálních porostů s dominancí rákosu, orobince a dalších. Významná tahová zastávka vodního ptactva, hnízdiště některých druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,509 ha 0,59 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,422 ha 6,24 1,69
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,035 ha 2,34 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,968 ha 1,11 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,022 ha 0,03 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,436 ha 5,1 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 64

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.