Strážný – Pod obecním lesem

R.PT.04
Lokalizace: 48.904214N 13.712398E
Rozloha: 10,042 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 826 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezofytní a mezohygrofytní louka s mozaikou společenstev sv. Polygono-Trisetion, Calthion, Caricion fuscae a Violion caninae s největší jihočeskou populací šafránu bělostného.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2,865 ha 28,53 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,686 ha 6,83 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,743 ha 7,4 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,224 ha 42,07 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Cévnaté rostliny Crocus vernus šafrán bělokvětý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.