Odlezelské jezero

R.PS.01
Lokalizace: 50.016941N 13.373078E
Rozloha: 11,692 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 412 - 430 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Sesuvem hrazené jezero, jediné tohoto druhu v Čechách. Vzniklo v r. 1872 po katastrofální průtrži mračen a povodních, kdy došlo k velkému kernému sesuvu hornin na levém údolním svahu Mladotického potoka a přehrazení údolí hrází asi 300 – 350 m dlouhou a 20 – 30 m vysokou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,611 ha 30,89 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,182 ha 1,56 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,229 ha 19,06 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,084 ha 0,72 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Myriospora rufescens -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypotrachyna revoluta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Usnea dasopoga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Usnea subfloridana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 70

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.