Starý rybník

R.PJ.01
Lokalizace: 49.693147N 13.493949E
Rozloha: 6,537 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 338 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalita vysazením amura ztratila na významu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,028 ha 0,43 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,007 ha 0,11 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,061 ha 0,94 2,47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,019 ha 0,29 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,622 ha 70,71 3

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.