Rybník Pařez

R.PE.01
Lokalizace: 49.60584N 15.31899E
Rozloha: 7,712 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 561 - 584 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s minerotrofním rašeliništěm na přítoku; společenstva sv. Caricion fuscae, C. elatae, Sphagno-Caricion canescentis, Cicution virosae, Salicion cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,152 ha 1,97 1,14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,123 ha 1,59 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,218 ha 2,83 1,19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,112 ha 1,46 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,348 ha 4,51 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,282 ha 3,66 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,137 ha 1,78 2,02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,140 ha 1,81 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,121 ha 1,57 3,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.