Niva Bystřice

R.OL.16
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřady a nivní louky v nivě Bystřice mezi Sedmi Dvory a Domašovem. Přirozeně meandrující tok.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.