Domašovické louky

R.OL.15
Lokalizace: 49.724453N 17.424277E
Rozloha: 2,728 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 563 - 573 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soubor iniciálních společenstev stromového luhu s dominantní olší lepkavou osidlující břehy upravených vodotečí, ke kterým se přimykají vlhkomilná travinná společenstva a na ně navazující společenstva s dominantní smilkou a psinečkem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,007 ha 0,26 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,899 ha 32,97 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.