Radeška

R.OL.07
Lokalizace: 49.624353N 17.528199E
Rozloha: 23,652 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 589 - 633 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Levý přítok Odry s přilehlými lesními porosty od pramenných poloh (rašelinné louky) k ústí, reprezentujícímu horskou vegetaci centra Oderských vrchů se zastoupením druhů kamzičník rakouský, čarovník alpský a zimolez černý.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,890 ha 24,9 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,196 ha 5,06 2,89

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.