Černý rybník (Heide am Schwarzen Teich, Göhrner Heide)

R.MO.01
Lokalizace: 50.653275N 13.521663E
Rozloha: 88,275 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO, PR
Nadmořská výška: 787 - 832 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště s klečovým porostem leží SZ od obce Klíny. V současné době nejzachovalejší rašeliniště mosteckého okresu s různými typy vod. Hydrologicky, botanicky i faunisticky významné vrchoviště rozvodného typu s výraznými horizonty rašelin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,001 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,837 ha 0,95 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,019 ha 0,02 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13,530 ha 15,33 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,239 ha 0,27 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10,792 ha 12,23 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6,239 ha 7,07 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,120 ha 0,14 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8,094 ha 9,17 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Lyrurus tetrix tetřívek obecný Silně ohrožený ČR, BD II Ohrožený (EN) -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.