Prutník

R.ME.01
Lokalizace: 50.270692N 14.634355E
Rozloha: 15,588 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 195 - 198 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek černavy na písčitých náplavech a turonských slínech s řídkým porostem smíšených listnatých dřevin. Snaha o převod z lesní půdy na louku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,008 ha 0,05 2,5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,895 ha 24,99 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,194 ha 33,32 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2017
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Orchis militaris vstavač vojenský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.