Šolcův rybník

R.LB.05
Lokalizace: 50.878768N 15.113963E
Rozloha: 14,781 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 372 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní rybník na Holubím potoce obklopený smíšenými porosty s převahou buku. Pod hrází podmáčená olšina, litorální porost s rákosem, olší a břízou. Výskyt zvláště chráněných živočichů a rozmnožoviště obojživelníků. Rostlinná společenstva sv. Phragmition communis, Phalaridion arundinaceae, Alno-Ulmion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,069 ha 7,23 1,73
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,853 ha 32,83 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5,750 ha 38,9 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,077 ha 0,52 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,466 ha 3,15 1,25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,327 ha 8,97 2,1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Sonchus asper mléč drsný -- -- -- nat 2017
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2016
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.