Oceán

R.KV.01
Lokalizace: 50.344186N 12.785665E
Rozloha: 44,090 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 915 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozvodnicové vrchoviště vzniklé na vývěrech pramenů, je porostlé borovicí blatkou. Ve vrcholové části jsou dvě jezírka, v jejichž bezprostředním okolí se vyskytuje typická flóra.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,838 ha 4,17 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,201 ha 0,45 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,546 ha 3,51 1,48
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,705 ha 6,13 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,052 ha 0,12 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2,931 ha 6,65 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,719 ha 1,63 1,2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32,344 ha 73,36 1,97

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.