Bílá strž

R.KT.04
Lokalizace: 49.186744N 13.150324E
Rozloha: 146,144 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 750 - 1237 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rezervace v údolí Bílého potoka s vodopádem vysokým 14,5 m. V horní části peřejí se nacházejí obří hrnce ve svoru. Lesní porosty jsou převážně jedlobukosmrkové, zčásti také jeřábové smrčiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 62,053 ha 42,46 1,49
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 65,096 ha 44,54 2,64
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,006 ha 3,43 2,06
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,543 ha 0,37 1,06

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Lecanora swartzii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lopadium disciforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Miriquidica leucophaea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Micarea pycnidiophora -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Micarea myriocarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Micarea deminuta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Loxospora elatina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lepraria umbricola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Montanelia panniformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidella flavosorediata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 97

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.