Bačovské lesy

R.KO.02
Lokalizace: 50.086822N 15.209335E
Rozloha: 52,361 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Kanál, stoka, příkop
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 186 - 196 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o umělé výsadby, převážně stejnověké monokultury (listnaté i jehličnaté, často s bohatým keřovým patrem). Zbytky slatinné flóry se nacházejí zejména tam, kde je stromové patro řídké, na lesních světlinách, pasekách, nepříliš frekventovaných cestách a zejména v odvodňovacích příkopech.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,022 ha 0,04 2,47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,123 ha 0,23 2,04
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 41,444 ha 79,15 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,306 ha 0,58 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,005 ha 0,01 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.