Důlský potok

R.KI.04
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pravostranný přítok řeky Stonávky s patrnými zbytky hrází rybníků, které zde byly v minulosti čtyři nad sebou. Část plochy bývalých rybníků je zarostlá rákosinami, jinde jsou rozsáhlé tůně s proměnlivou hloubkou vody, osluněné i zastíněné. Tok tvoří bohatou síť meandrů, slepých ramen a tůní. Vypuštění rybníků dalo v minulosti vyniknout celé řadě zajímavých biotopů, dnes v různém stádiu sukcese.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.