Nová louka

R.JN.04
Lokalizace: 50.815921N 15.16225E
Rozloha: 39,815 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 778 - 799 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozlehlé rašeliniště v pánvi Blatného potoka, nejmocnější v oblasti Jizerských hor. Názorná sukcese od živého rašeliniště přes rašelinné louky s metlicí trsnatou, porosty kleče až po smrčiny. Fytocenózy sv. Caricion fuscae, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion. V těsném sousedství Blatný rybník – lesní rybníček o rozloze 1 ha s významnou faunou potápníkovitých.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,066 ha 0,17 1,63
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3,319 ha 8,34 1,24
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,584 ha 1,47 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,469 ha 21,27 1,06
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,981 ha 7,49 1,61
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 13,281 ha 33,36 2,37
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,066 ha 0,16 1,35
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,148 ha 0,37 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2020
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.