Rašeliniště Loučky

R.JI.08
Lokalizace: 49.325938N 15.531577E
Rozloha: 25,770 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 599 - 623 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní až svahové přechodové rašeliniště, v současné době zarůstající náletem dřevin (olše, vrba, krušina). V minulosti nalezena společenstva as. Sphagno-Caricetum rostratae, Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii, Junco-Caricetum fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,242 ha 4,82 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,366 ha 1,42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,536 ha 5,96 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,884 ha 7,31 1,16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,522 ha 40,83 1,62

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Agaricus comtulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Anagallis arvensis drchnička rolní -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Juniperus communis var. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Geranium pusillum kakost maličký -- -- -- nat 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.